Societatea de Protecția Mediului

Despre Societatea de Protecția Mediului

Când a fost înfiinţată?

Societatea de Protecţia Mediului - Timiş a fost înființată în data de 7 iulie 2000, ora 12, în sala Senatului Universităţii „Politehnica” Timişoara, în prezenţa a 39 de ingineri.

Obiective:

- Militează pentru unirea eforturilor specialiştilor din domeniul Protecţiei Mediului în scopul rezolvării unor problem de interes local şi general, pe baza conceptului strategic de dezvoltare economică şi socială a zonei Timişoara şi a regiunii;

- Desfăşoară acţiuni care să ducă la stimularea iniţiativei şi creativităţii individuale, susţin valorificarea rezultatelor obţinute şi protecţia acestora conform legii;

- Organizează activităţi de pregătire şi perfecţionare a membrilor corespunzător nivelului mondial şi cerinţelor economiei;

- Organizează dezbateri profesionale, conferinţe, simpozioane şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice pentru realizarea unui larg schimb de cunoştiinţe, experienţă şi informare în domeniul protecţiei mediului;

- Contribuie la educaţia ecologică a cetăţenilor;

- Colaborează, prin membrii săi, pe bază de convenţii sau contracte, studii, avize, lucrări de specialitate, activităţi de expertiză şi asistenţă tehnică;

- Organizează activitate de consulting în domeniul Protecţiei Mediului;

- Organizează activităţi cultural-ştinţifice şi recreative, menite să contribuie la dezvoltarea relaţiilor colegiale;

- Desfăşoară activităţi care să ducă la creşterea numărului membrilor prin cuprinderea unor personalităţi locale cu merite deosebite ştiinţifice şi tehnice în domeniul Protecţiei Mediului.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.